Για τη μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά

Από το Μάρτιο του 2012, το πρωτότυπο κυκλοφορεί σε νέα έκδοση. Η μετάφραση που είναι διαθέσιμη εδώ βασίζεται στην έκδοση του 1998. Αν έχεις κάποιο σχόλιο για τη μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά, μπορείς να το στείλεις εδώ.

Κάποιοι από τους αγγλικούς όρους του βιβλίου δεν υπάρχουν στα ελληνικά. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν κοινά αποδεκτή μετάφραση και απαντώνται στα ελληνικά με ποικίλους τρόπους. Αυτοί λοιπόν οι αγγλικοί όροι, που η μετάφραση τους στα ελληνικά μπορεί να είναι αμφισβητήσιμη ή να ξενίζει, είναι συγκεντρωμένοι στο παρακάτω γλωσσάρι μαζί με την προτεινόμενη μετάφραση.

avatar προσωποποίηση
authority figure πρόσωπο κύρους, αυθεντία
awareness επίγνωση (σε σχέση με το όλο), συνειδητότητα (σε σχέση με τον εαυτό)
bliss ευδαιμονία
channeling (πνευματική) διαμεσολάβηση, διαυλισμός
channeled εκφράζομαι δια μέσου, διαυλισμένος
channeler διαμεσολαβητής, δίαυλος, διάμεσος
clairvoyance διορατικότητα
consciousness συνειδητότητα
cosmic κοσμικός
discarnate χωρίς φυσικό σώμα
empower εξουσιοδοτώ
empowered ενδυναμωμένος
enlightened φωτισμένος
esoteric απόκρυφος
expedient σκόπιμος, πρόσφορος, ταχύρυθμος
insight ενόραση
master μεγάλος διδάσκαλος
mastery μαεστρία
oneness ενότητα
outpicture (νοητικά) προβάλω προς τα έξω
oversoul υπερψυχή
paranormal υπερφυσικός
psychic Ουσιαστικό: διαισθητικός
psychic Επίθετο: ψυχικός, της ψυχής (για τις αισθήσεις), διαισθητικός (για λειτουργίες)
self empowered αυτεξούσιος
self empowerment το αυτεξούσιο
(Solar) Logos (Ηλιακός) Λόγος
tune-in συντονίζομαι